Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapjaTemplom bejárat
1996
Magyarok Nagyasszonya Szobor

Régi Regnum templom
1931 - 1951


Fõoldal Miserend,
kegyeleti hely
Hirdetés
Szentségek Keresztség Esküvõ Templomunk

Napi olvasmányokLelkitükör

Heti Lélekemelõ

Egyházközségi
hozzájárulás

Alapítványunk

Utcajegyzék KapcsolatainkRegnum Marianum templom a Városligetben

1931 - 1951-ig.             Az 1919-es esztendő végén az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság az erzsébetvárosi plébániától leválasztva
        megalapította a Magyarok Nagyasszonya plébániát, melynek hivatalos neve Magna Domina Hungarorum lett. Átmenetileg
        a Damjanich u. 50. sz. alatt működött, de lelkes plébánosa, Shvoy Lajos – aki kinevezését megelőzően is már régóta tagja
        volt a Regnum Marianumnak – 1921-ben Templomépítő Bizottságot alakított.

             A városliget szélén, a Damjanich utca tengelyében kezdődött meg az építkezés, Kotsis Iván tervei alapján. A munka
        a későbbi gazdasági válság ellenére is hatalmas lendülettel és lelkesedéssel folyt, majd gróf Mailáth Gusztáv támogatásával
        1931-re készült el, délfrancia stílusban. Felszentelésére 1931. június 14-én került sor. A plébániatemplomot a köznyelvben
        Nagy Regnumnak és a Damjanich utca 50-et pedig Kis Regnumnak hívták.

             A pártdiktatúra alatt, a vallásüldözés keretében a Regnum Marianum tevékenységét is betiltották, és az atyákat kiűzték
        a Házból. 1951-ben, a felvonulási tér kialakítására hivatkozva döntés született arról, hogy a regnumi plébániatemplomot fel
        kell számolni. Az ingoványos területen beton cölöpökre épült vasbeton szerkezetű templom bontása több mint fél évig tartott
        és csak katonai segédlettel, robbantásokkal sikerült porba tiporni. Ifjú regnumisták, köztük Hajnal György atya, követték
        a becses maradványok sorsát és figyelték azok nyughelyét.

             A Zoborhegy téri új templom építkezésének megkezdésekor, 3 méter mélyről Hajnal atya ásatta ki és szállíttatta az új
        plébánia kertjébe a városligeti templom néhány tartóelemét mementóul. Emlékparkunk értékei ezek, valamint az új templomban
        őrzött két kő. Egyike a régi templom oltárszentélyénél, a tabernákulumnál volt oszlopfő, ami faragott carrarai márvány. A másik
        a külső homlokzatot díszítő, stilizált cserkész jelvény.Képek a lerombolt városligeti Regnum Marianum templomról


Régi Regnum M templom terve


Régi, lerombolt Regnum templom


Tertó elem


Emlékpark

Oszlopfő

Stilizált cserkész jelvényAz új Regnum Marianum templom             A jogutód plébániatemplom építésére Hajnal György atya 1990-ben kapott megbízatást Paskai László bíboros úrtól.
        Az építtető célja volt mindazt megformázni, ami feladata egy templomnak: biztonságot és erőt adjon, a magasba törjön.
        Ezt jelzi a 33 méter magas pengetorony. Már mérete is jelkép, Jézus földi életének az idejére utal, másrészt pedig a
        szeretet lángját, a gyertyalángot formázza meg. Mint ilyen jellegű forma, az első pengetorony a hazai templomépíté-
        szetben. Templom tervezője Illés - Kreutzer Attila.

A toronyban három harang lakik, melyek szívei az alábbi hangokat ütik:

 • Szent György harang (55 kg - ø46 cm): "A" hang
 • Szent István harang (110 kg - ø60 cm): "F" hang
 • Magyarok Nagyasszonya harang (210 kg - ø74 cm): "D" hang
 • A templom méreteti: 38 m hosszú, 25 m széles és belmagassága 16 m. Alapterülete 800 m2.

               A templomba belépve a magasba törő ívek felviszik a tekintetet az ég felé, mintha megnyílna előttünk. Az oltár fölötti
          mennyezet sugaras megoldása pedig szemünket az oltárhoz vezeti, szinte nem is lehet máshova tekinteni.

  Szárnyas oltárunk Latorcainé Ujházi Aranka alkotása, képe a kis Jézust ábrázolja édesanyja ölében.

               Templomunk belső oszlopait díszként ölelik az árpádházi királyok, hercegek pántkoronája, valamint
          az oszlopfőket díszítő akantuszlevelek az egyház univerzalitását akarják kifejezésre juttatni.

  Ezek a Hummel Műhely kézműves alkotásai.

               A keresztút képeit Herczeg Mónika kerttervező készítette, aki az üvegfestészet művészetével alkotta meg az állomásokat,
          egy-egy növényt, virágot ábrázolva a képekben kifejezett történetben.

  A templom védőszentje Magyarok Nagyasszonya, akinek Szent István ajánlotta fel az országot, és a Szent Koronát.  Új Regnum Marianum templomról képek.


  Új Regnum M. templom
  Torony haranggal
  Templom oldalról Bejárat kívülről
  Templom belülrő, bejárattól
  Főoltár
  Tabernákulum
  Oszlopok

  Akantusz levéldísz


  Menyezet


  Magyarok Nagyasszonya szobor

  Mária oltár

  Magyarok Nagyasszonya ikon
  Szárnyasoltár
  Harang a toronyban
  Szt István harang
  Szt. György harang Magyarok Nagyasszonya harang

  Keresztút Bevetés Képei  I. állomás


  II. állomás


  III. állomás


  IV. állomás


  V. állomás


  VI. állomás


  VII. állomás  VIII. állomás


  IX. állomás


  X. állomás


  XI. állomás


  XII. állomás


  XIII. állomás


  XIV. állomás  Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.            Az iroda nyitva tartása: Hétfőn - Szerdán - Pénteken: 9 órától 12 óráig.
                                                                                                                                                           Kedden délután 14 órától 17 óráig.
                                                                                                                                                         Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.


  Térkép

  Térkép

  Kegyeleti hely látogatási rendje:


  A hét minden napján 9-17:45 között az emlékparkon keresztül.

  Telefon:  +36-1-252-42-71

  Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

  Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

  Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

  Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános