Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2019. Február 17.

Évközi 6. VASÁRNAP - C. ÉV.

Minden csütörtök este
f
1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban

17.

ÉVKÖZI 6.  vasárnapja

09 00    + Szülők: József és Irén                  

11 00    + István (1.évf.), Benkő és Pálos család elhunyt tagjai

18 00    + Nagynéni: Margit

18.

  Hétfő

18 00    Szabó és Soós család elhunyt tagjaiért

19.

  Kedd 

18 00    + Kálmán és Piroska

20.

Szerda

18 00    + Kovács és Major család élő és elhunyt tagjaiért

21.

Csütörtök

18 00    Hívekért, jótevőkért

    18:30–19:30-ig SZENTSÉGIMÁDÁS  egyházmegyénk híveiért

22.

Péntek

Szent Péter Apostol székfoglalása

18 00    E hónapban elhunytakért

23.

   Szombat

SZENT POLIKÁRP

18 00    Szentmise        GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁKNAK

24.

ÉVKÖZI 7.  vasárnapja

09 00    Hálaadás 30. házassági évfordulóért.            GYŰJTÉS

11 00  + Szülők: Gyula és Ilona és + menyük:Eszter GYŰJTÉS

18 00    + Géza (5.évf.)   GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁKNAK                               1.    Jövő vasárnap  a KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA tartunk gyűjtést.
           Imával és anyagi támogatással is fogjunk össze, az egyre gyarapodó egyházi iskolákért.
           Óriási missziós feladatuk van, hiszen sok olyan család is igényli, akik korábban nem gyakorolták vallásukat.
           Sok gyermek jut el a keresztségig, elsőáldozásig.


    2.     Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Családreferatúrája 2019-ban is meghirdeti a Gyűrűskönyv nevű
         közösségvezető-képzési programját, amelyre szeretettel várnak
házaspárokat, a család-, illetve
         házas-közösségek vezetésére
.


    3.     HITTANOS TÁBOROK: Az I. Egyházmegyei Felsős Tábort (EMFET), idén első alkalommal pedig még egy
        tábort szervezünk, amely 2019. július 8-10. között lesz, Verőcén, az 5-7. osztályos korosztálynak.
        -  valamint a VII. Egyházmegyei Ifjúsági Tábort (EMIT), amely 2019. július 10-13. között lesz Verőce -
            Csattogóvölgyben. A táborba az Egyházmegye 8-12. osztályos fiataljait várjuk, ahol segíteni szeretnénk a
            Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésben, az egyház-élmény megélésében.4.    
Erdő Péter bíboros üzenete Rómából, Mindszenty bíboros hősies erényeinek elismeréséről.

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja,
hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása,
hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket
.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé,
hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik.
Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk,
mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.”


További információk a Magyar Kurir honlapján olvashatók.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!
*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*

         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!


*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános