Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. December 9.

ADVENT II. VASÁRNAPJA - C. ÉV.

Minden csütörtök este

1830h - 1930h-ig Szentségimádás az altemplomban

9.

advent II.

vASÁRNAPja

09 00   A Lenti család elhunyt tagjaiért  

                       10:15 KERESZTELÉS: Benkő Boróka és Pogány András

11 00     Farkas-Régi család élő tagjaiért

18 00  + András és a Magyar és Novák család elhunyt tagjaiért

10.

Hétfő

18 00    Hálaadás imameghallgatásért   

11.

Kedd

18 00    + Erzsébet és Péter

12.

Szerda

06 00 RORATE

18 00    Látássérült hittanosokért és családjaikért

13.

Csütörtök

18 00    + Margit

18:30 – 19: 30-ig SZENTSÉGIMÁDÁS

14.

Péntek

06 00 RORATE

18 00    + Ferenc (ob.)

15.

 Szombat

17 15 -18 00-ig Adorációs iskola vetítés, 3. adventi gyertya gyújtás

18 00    Adventi, bűnbánati lelkületért  

16.

advent III.

vASÁRNAPja

09 00    + Dr Kilényi Gézáért

                                SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD (aula)

11 00    + Éva   

18 00    + Szülőkért


    1.    ADVENT kezdődik, az ÚJ EGYHÁZI ÉV. A szombat esti mise előtt vetítéses
           elmélkedéssel készülünk, amelyet FÁBRY KORNÉL
atya tartott az adorációs iskola sorozatában.

         - Majd a mise előtt meggyújtjuk az adventi koszorú aktuális gyertyáit.

         - Az idén is SZERDÁN és PÉNTEKEN hajnali 6 órakor lesz a RORATE szentmise
         - Könyv és naptár vásár, képeslap valamint az 1 Millió csillag vásárlásával járulhatunk hozzá a
           karácsonyi ünnepi díszítéshez, téli fűtéshez.

        2.    Köszönet a hívek áldozatkészségéért a fűtésrendszer felújítására való adakozásban, amely most
               már elérte a 4 M Ft
.
               Adventig tartottuk ezt a célgyűjtést, nagyon köszönjük, szívesen vesszük, ha adományaikkal
                továbbra is támogatják plébániánkat.    3.    Szeretnénk ismét KARÁCSONYI LEVÉLLEL köszönteni a híveket és a plébánia területén lakókat.
           A hajtogatásban és a széthordásban ismét kérjük a testvérek segítségét.

    4.    Az országos KARITÁSZ persely-gyűjtés folytatása a tartós élelmiszergyűjtés, az elkövetkező két héten.
           A templomban és az altemplomban kitett dobozokba helyezhetjük el, amelyet továbbítunk a rászoru-
           lóknak.
         - Ha valamelyik bevásárló központban ilyennel találkoznak ott is eleget tehetnek ennek a
           jótékonyságnak.


    5.    Advent III. vasárnapján a 9 órai szentmise után közös SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD
         áhítatot tartunk a plébánia aulájában. A közös imára várjuk a testvéreket. Ezt az adventi imát a
         családban is, vagy több család összefogva végezheti.


  
    6.    Az EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESZUS –ra való
lelki felkészülés különösen fontos eleme a
           SZENTSÉGIMÁDÁS.

Mindnen csütörtökön, este mise után  18:30 – 19: 30-ig tartjuk a szentségimádást.

*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*

         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!


*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános