Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Hirdetés


Fõoldal   Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


2018. Október 21.

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - B ÉV.

Minden csütörtök este

1845h - 1945h-ig Szentségimádás az altemplomban

II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. világnapjára


21.

ÉVKÖZI 29.

vASÁRNAP

09 00       + Zoltán                                            Missziós Gyűjtés
                              KERESZTELÉS: Tóth Gergely, Burik Arnold, Gyökös Ádám és Máté

11 00       + Szülők: József és Jolán                 Missziós Gyűjtés

18 00      + Családtagokért                              Missziós Gyűjtés

22.

Hétfő

18 00    Szent II. János Pál pápa tiszteletéről                                          

23.

Kedd

18 00     Szentmise

24.

Szerda

18 00     Szentmise                   

25.

Csütörtök

18 00     Szentmise
                                        18:45 – 19:00-ig SZENTSÉGIMÁDÁS
idősekért, betegekért

26.

Péntek  

                                                                17 15 OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉR - vetítéssel

18 00     Ebben a hónapban elhunytakért                                        

27.

Szombat

18 00     + Alfréd és Erzsébet                                                     

28.

ÉVKÖZI 30.

vASÁRNAP

09 00       + József                       

                                                                    KERESZTELÉS: Varga Örs Pál

11 00       + Mária édesanyáért és elhunyt családtagokért                      

18 00      + Simon                       


    1.    A plébánia fűtés-felújításának fő munkálatai befejeződtek, az utó-munkák még egy ideig eltartanak.
           A múlt héten sikerült kitakarítani az ALTEMPLOMOT,
nagy-nagy köszönet a testvéreknek, buzgó
           hiveinknek, akik ebben részt vettek.

           Ezért
HÉTFŐTŐL az esti miséket ismét az ALTEMPLOMBAN tartjuk
.

           A VASÁRNAP DÉLELŐTTI szentmisék lesznek a NAGY TEMPLOMBAN.

          Elismerő köszönet a hivek áldozatkészségéért az adakozásban is, eddig KÖZEL 3 M Ft adomány
          gyűlt össze. Még ismételten és bizalommal kérjük a hívek további adományait.

          Adventig tartjuk erre a célra az adakozást.

    2.       KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS: A templom-tér rendezésére beadott, 300 aláírással támogatott kérvényünket az
      Önkormányzat elutasította, nem támogatja, saját terveit a plébániával és az itt lakókkal továbbra sem egyezteti.

        -  Mindeközben KÖZMEGHALLGATÁS lesz az útszéli fák rendezésével kapcsolatban a
      Rákosmezei téren, VASÁRNAP, 21-én 5 órakor. Aki teheti, vegyen részt ezen, tájékozódjon a tervekről,
      emeljen szót a templom-térért is.

    3.    ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS:

            -   November 1-én, csütörtökön, MINDENSZENTEK ünnepén, munkaszüneti nap, egyházilag
               parancsolt ünnep, ezért de. 09 00 –kor és este 18 00 –kor tartunk szentmisét, az esti mise után lucernáriumot tartunk,
               majd körmenettel elmegyünk a kegyeleti gyertyagyújtó helyhez, közös imára.

            -     November 2-án HALOTTAK NAPJA, az idén munkaszüneti nap, ezért délelőtt 9-kor is és este 6–kor
                is lesz szentmise. A misét vesperással kezdjük, mise után ismét elmegyünk a gyertyagyújtó helyhez.

        A kegyeleti hely mindkét napon reggel 8-tól este 8-ig lesz látogatható.

      -    Akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak urna helyet, a hiányzó szerződés és törzslap pótlására
   és adategyeztetésre, ezeken a napokon lehet időpontot előjegyeztetni.


*

Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat,

vagy házassági évfordulójukat!

*
Korábbi hirdetésekből:

,,Az Eucharisztia ünneplése hívő életünk csúcsa és forrása.

Biboros Úr ezzel szorgalmazza a hívek körében a szentmisék buzgó látogatását,”
                                                                                           (részlet a körlevélből)

Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület első évében a SZENTSÉGIMÁDÁS  szépen felfejlődött,
most a második évben, legalább egy hétköznapi SZENTMISÉT is építsük be az életünkbe.

A gyakoribb találkozás alakítja igazán a Krisztushoz való hasonlóságot, és alkalmat ad arra is, hogy élő és
elhunyt szeretteinkért, vagy más fontos szándékra mondasson,
minden család egy évben legalább egy szentmisét.

*

A Katolikus Karitász segélyakciójához mindig csatlakozhatunk, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,

hívásonként 500 forinttal támogathatjuk munkájukat.


      1.    Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a karácsony utáni     
             felhívásra, elvitték a kegyeleti helyről, az urna táblákra tett különféle világító
             és villogó mécseseket.
             Amelyek ott maradtak, egyhónap türelmi idő után, eltávolítottuk.

Kérem megértésüket. Most a művirágokkal, és kis koszorúkkal kérem ugyanezt.

CSAK ANNYIT HELYEZZENEK EL, AMI NEM TAKARJA EL

AZ ELHUNYT NEVÉT, SEM A SZOMSZÉD TÁBLÁJÁT! 

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS EGYSZERŰSÉGÉT TARTSUK

TISZTELETBEN! 


*

         2.      ÚJÉVI TÁJÉKOZTATÁS A KEGYELETI HELYRŐL.

Különösen köszönettel tartozunk a híveknek, hogy a novemberi felhívás óta sokan
jöttek az URNATEMETŐI szerződés pótlására és az adatok egyeztetésére.

Továbbra is várjuk a testvéreket
iroda időben, mert még több mint a fele urnahely szerződését pótolni kell.

*

Egyúttal azzal a nagy kéréssel fordulok a testvérekhez:

A KEGYELETI HELY MÉLTÓSÁGÁT ÉS RENDEZETTSÉGÉT mindannyian tartsuk tiszteletben és őrizzük.

2/a. Minthogy ez nem szabadtéri köztemető, élő virágot nem vihetünk be a termekbe.

2/b. Kicsi művirág koszorút is csak akkorát, hogy ne takarja el a nevet,
és a másik táblára se nyúljon át.

2/c. Gyertyagyújtásra csak a szabadtéri gyertyagyújtó helyet használjuk,
de tartózkodjunk itt is a nagyméretű
, lampionoktól és hivalkodó mécses tartóktól.

2/d. A mostanában divatos, csillogó-villogó ledes fényeket se tegyük az urna táblákra, karácsonykor félelmetes
vásári volt a kegyeleti hely ezektől. Ezeket otthon használják, ha jónak látják, itt
a kegyeleti hely méltósága érdekében el fogjuk távolítani azokat.

2/e. Végül ismét jelzem, hogy az idén tervezzük a kegyeleti hely felújítását és bővítését.
Ezért lesznek majd napok, amikor zárva tartjuk, de ezt előre jelezni is fogjuk.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!


*

3.    FELHÍVÁS URNAHELY-SZERZŐDÉS és ADATPÓTLÁSRA

Kérjük azokat a testvéreket, akik 2016. augusztus 1. előtt váltottak  urna helyet a Regnum Marianum Kegyeleti Helyén, hogy a hiányzó szerződés pótlására és adategyeztetésre hivatali időben szíveskedjenek felkeresni a plébániát, de

KÉRJÜK, HOGY ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Rádi Tibornál, tel.:  06-20-823-2313

Köszönettel, együtt érző szeretettel, Molnár Alajos, plébános


*

Tájékoztatást adunk a vatikáni rendelkezésről, mely megerősíti a méltó temetés egyházi módját.

A Hittani Kongregáció instrukciója a katolikus temetésről:

„Krisztus feltámadása a keresztény hit csúcsigazsága, melyet a húsvéti titok lényegi részeként

hirdettek a kereszténység kezdetétől fogva, … Az egyház továbbra is előnyben részesíti az emberi test

méltó eltemetését.

Az egyház hivatalos temetési utasítása előírja, hogy az elhunytak hamvait is szabályszerűen

kell őrizni szent helyen, temetőben, altemplomban, vagy a megfelelő egyházi hatóság által

kifejezetten erre célra kijelölt helyen. A hamvak egyéb módon való elhelyezése nem méltó az

emberi személy, Isten képére alkotott méltóságához.”

Fogadjuk jó szívvel az Egyház intézkedését.

*

A HIRDETÉSEINK olvashatók

a HONLAPON,

http://www.regnumzobor.hu

ajánljuk a NAPI OLVASMÁNYOKAT és

a HETI LÉLEKEMELŐ c. írásokat is.

A GYÓNÁSHOZ különféle LELKITÜKÖR is található.

* 

           4.          A mozgássérültek gondozását Almássy Tamás atyára, aki maga is mozgássérült, bízta a Bíboros Úr.
Tájékoztatása szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz a Mozgássérültek Miséje,

Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban.

(XV. ker. Pestújhelyi tér.) 

Megközelíthető:

Bosnyáktérről a 124-es autóbusszal, vagy a Molnár Viktor utcától gyalogosan.

*

           5.          Az Egyházközség  a CIB Banknál vezeti a plébánia számláját, az OTP-nél megszünt.

Kérjük, aki utalással szokta rendezni EGYHÁZI ADÓJÁT, A CIB-es SZÁMLÁNKRA KÜLDJE,

- de továbbra is lehet az egyházi adót rendezni iroda időben, vagy misék előtt, után.

Számlaszámunk:   CIB  11100104-19622969-36000001

 *         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános